InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Medewerkers
Naam
Publicaties
Literatuur
Links
Een uitzending eist veel van de missionair werker. Daarom bieden wij een gedegen persoonlijkheidsonderzoek vooraf, en op maat gesneden begeleiding en training voor, tijdens en na de buitenlandperiode.

InTransit hecht waarde aan het wetenschappelijk onderbouwen van haar methoden. Sinds een aantal jaren gebruiken wij onze geanonimiseerde gegevens dan ook bij wetenschappelijk onderzoek.

Onder missionair werkers verstaan wij mensen die in het kader van hun werk voor kortere of langere tijd in het buitenland wonen en werken, zoals ontwikkelingswerkers, humanitaire hulpverleners, zendingswerkers, missionarissen, consultants, en de met hen meegaande partner en kinderen.