InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Assessment
Begeleiding
Consultancy
Debriefing
Training
MissionKids
InTransit verzorgt trainingen en workshops op het gebied van de crossculturele psychologie. Voor trainingen op het gebied van Human Resource Management werkt InTransit samen met IN-ZICHT consulting. Cursisten worden zowel theoretisch als praktisch geschoold. Sommige trainingen worden regelmatig aangeboden met open inschrijving. Zie hiervoor de agenda. Op verzoek kan een training ook door een organisatie aangevraagd worden en voor een specifieke groep verzorgd worden. Het precieze programma wordt dan in overleg vastgesteld.

Thema's van trainingen en workshops zijn:

1 Selectie van (zendings)werkers
2 Culturele orientatie
3 Zorg en begeleiding van (zendings)werkers
4 Blijven branden of opbranden
5 Met het gezin naar anderland
6 Omgaan met een lat-relatie
7 Ouders van (zendings)werkers
8 Communicatie en conflicthantering
9 Omgaan met crisissituaties
10 Re-entry
11 Tailor-made training on the field
12 Thuisfront en werker vinden elkaar
13 Alleen naar Anderland


Klik hier om meer informatie aan te vragen over een training of workshop.


1 SELECTIE VAN (ZENDINGS)WERKERS
Doelgroep: uitzendende organisaties en gemeenten

Een goede selectie van een (zendings)werker is van groot belang voor het succes van de uitzending. Wat zijn de kenmerken van een goede (zendings)werker? Wat zijn de belangrijke onderdelen van het selectieproces en hoe voer je goede sollicitatiegesprekken? Wat zijn de rollen en taken van de verschillende betrokkenen en hoe vindt de besluitvorming plaats?

2 CULTURELE ORIENTATIE
Doelgroep: (zendings)werkers; uitzendende organisaties; thuisfront

Wonen en werken in een ander land betekent kennismaken met een andere cultuur. Niet alleen de cultuur van het gastland, maar ook andere westerse culturen. Je moet leren omgaan met mensen die zich heel anders gedragen of denken dan jij. Je kunt te maken krijgen met een cultuurschok en met culturele stress. Daarom is het belangrijk om de andere cultuur te leren kennen en begrijpen. Belangrijk onderdeel daarbij is het inzicht krijgen in je eigen culturele eigenaardigheden.

Omhoog

3 ZORG EN BEGELEIDING VAN (ZENDINGS)WERKERS
Doelgroep: uitzendende organisaties; thuisfront

Een goede ondersteuning van de (zendings)werker is van groot belang voor het succes van de uitzending. Praktische zorg en begeleiding, maar ook pastorale en sociale ondersteuning zijn daarin belangrijk. Wat zijn de verschillende aspecten van ondersteuning en hoe kan het thuisfront, de gemeente of organisatie daar gestalte aan geven?

4 BLIJVEN BRANDEN OF OPBRANDEN
Doelgroep: (zendings)werkers; uitzendende organisaties

Wonen en werken in een andere cultuur is per definitie stressvol. Wat is stress? Wat is culturele stress en cultuurschok? Hoe ga je om met stress zodat je er niet overspannen van wordt of een burnout krijgt? Hoe kun je een ontspannen levenshouding ontwikkelen en toch veel bereiken? Ook medewerkers van de uitzendende organisatie in Nederland kunnen het gevoel krijgen dat er te veel op hen afkomt. Daarom is ook voor hen 'stressmanagement' een belangrijk onderwerp om zich in te verdiepen.

Omhoog

5 MET HET GEZIN NAAR ANDERLAND
Doelgroep: (zendings)werkers met kinderen

Ook voor kinderen is verhuizen naar een vreemd land een ingrijpende gebeurtenis die invloed heeft op de rest van hun leven. Hoe bereiden we onszelf en onze kinderen goed voor op wonen in het buitenland? Wat brengt opgroeien in een ander land en andere cultuur met zich mee? Wat zijn de gevolgen op lange termijn en bij terugkeer in Nederland? Hoe kunnen we de hele onderneming tot een positieve ervaring maken? Met informatie, interactie en praktische tips.

6 OMGAAN MET EEN LAT-RELATIE
Doelgroep: (zendings)echtparen waarvan de één vaak op reis is

Hoe houd je je huwelijks- en gezinsleven vitaal als één van de partners vaak op reis is en de ander achterblijft? Hoe ga je om met je gemengde gevoelens? Wat zijn de knelpunten en de positieve kanten van zo'n LAT-relatie?

Omhoog

7 OUDERS VAN (ZENDINGS)WERKERS
Doelgroep: ouders van (zendings)werkers

Van ouders van (zendings)werkers wordt gevraagd om hun (klein)kinderen los te laten en toch verbonden te blijven, mee te leven, te ondersteunen. Hoe doe je dat? Welke gemengde gevoelens roept dat op en hoe ga je daar mee om? Hoe ervaren andere ouders dat?

8 COMMUNICATIE EN CONFLICTHANTERING
Doelgroep: (uitzendende) organisaties; teams; individuele medewerkers

Voor een goede samenwerking en om iets te bereiken is goede communicatie en conflicthantering onontbeerlijk. Wat is goede communicatie? Hoe ga je om met conflicten? Mensen in verschillende culturen hebben verschillende waardenoriëntaties van waaruit ze handelen. Vanuit welke belangrijke waarden handel jij zelf? Welke consequenties hebben je eigen waardenoriëntatie en die van de ander voor de manier van communiceren en omgaan met conflicten?

Omhoog

9 OMGAAN MET CRISISSITUATIES
Doelgroep: (zendings)werkers; uitzendende organisaties; thuisfront

Het wonen en werken in een ander land kan emotioneel erg zwaar zijn. Soms wordt er gewerkt in conflictgebieden of krijg je te maken met criminaliteit. Ook kun je betrokken raken bij een auto ongeluk of andere calamiteit. Hoe kun je je daar op voorbereiden? Hoe kunnen de uitzendende organisatie en het thuisfront de juiste begeleiding geven als zich iets traumatisch heeft voorgedaan?

10 RE-ENTRY
Doelgroep: (zendings)werkers die onlangs zijn teruggekeerd uit het buitenland

Terugkomst in Nederland is een ingrijpende gebeurtenis. Er is veel veranderd tijdens je afwezigheid. Soms kun je je eigen cultuur niet meer zo goed begrijpen. In deze workshop gaat het om informatie, opdrachten en uitwisseling rond de volgende vragen:

Hoe ga ik om met mijn gemengde gevoelens bij terugkeer in Nederland? Hoe ervaren anderen het terugkeer proces? Wat zijn de (normale) fasen waar teruggekeerden doorheen gaan? Hoe geef ik mijn ervaringen een plek? Wat wil ik achterlaten en wat wil ik meenemen? Hoe pak ik de draad in Nederland weer op?

Omhoog

11 TAILOR-MADE TRAINING ON THE FIELD
Click here. Opens as pdf.

12 THUISFRONT EN WERKER VINDEN ELKAAR
Doelgroep: (zendings)werkers op verlof en hun thuisfront(commissie)

Een workshop waarin werkers op verlof en hun thuisfront(commissie) samen op zoek gaan naar cultuurverschillen tussen gastland en thuisland. Wat zijn de gevolgen van die verschillen voor het leven in het gastland, voor de ondersteuning die het thuisfront geeft, en voor de communicatie tussen werker en thuisfront? Begrijpen ze elkaar nog? Samen met deze vragen bezig zijn levert een gezellige ontmoeting op met veel plezier, en brengt noord en zuid dichter bij elkaar.

13 ALLEEN NAAR ANDERLAND
Doelgroep: (zendings)werkers zonder levenspartner (singles)

Alleen, zonder partner en kinderen, de zending in gaan heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat zijn de uitdagingen? Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen? Hoe kijkt men in de cultuur waar je heengaat aan tegen ongetrouwd-zijn? Hoe gedraag je je tegenover de ander sekse? Wat brengt een cross-cultureel huwelijk met zich mee? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek.


Klik hier om meer informatie aan te vragen over een training of workshop.

Verrijk je huwelijk

Trainingen voor het verrijken van je huwelijk kun je vinden bij:

- Beter verbonden www.beterverbonden.nl

- Verrijk je huwelijk http://ywamheidebeek.org/nl/vjhw/

- Marriage Course www.marriagecourse.nl

- Marriage Encounter www.marriage-encounter.eu