From Missionary Incarnate to Incarnational Guest 

Berdiene en Benno van den Toren

 

In het postkoloniale tijdperk, is incarnatie een belangrijk model geworden voor cross-culturele missionaire presentie. Hoewel dit model een verbetering is ten opzichte van Eurocentrische en koloniale modellen, schiet het tekort omdat het onrealistisch is, potentieel paternalistisch, ongepast in het licht van globalisatie en een postmodern begrip van cultuur, en omdat het niet voldoende recht doet aan het bijzondere van de incarnatie van Christus.” In hun artikel stellen de auteurs een alternatief model voor, waarin de rol van de cross-culturele missionair werker wordt gezien als die van een gast die zich als zodanig opstelt.