Transitie en Re-entry

Terugkomst in Nederland is een ingrijpende gebeurtenis. Er is veel veranderd tijdens je afwezigheid. Soms kun je je eigen cultuur niet meer zo goed begrijpen. In deze workshop gaat het om informatie, opdrachten en uitwisseling rond de volgende vragen:

Hoe ga ik om met mijn gemengde gevoelens bij terugkeer in Nederland? Hoe ervaren anderen het terugkeer proces? Wat zijn de (normale) fasen waar teruggekeerden doorheen gaan? Hoe geef ik mijn ervaringen een plek? Wat wil ik achterlaten en wat wil ik meenemen? Hoe pak ik de draad in Nederland weer op?

Alleen naar Anderland

Alleen, zonder partner en kinderen, de zending in gaan heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat zijn de uitdagingen? Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen? Hoe kijkt men in de cultuur waar je heengaat aan tegen ongetrouwd-zijn? Hoe gedraag je je tegenover de ander sekse? Wat brengt een cross-cultureel huwelijk met zich mee? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Met het gezin naar Anderland

Ook voor kinderen is verhuizen naar een vreemd land een ingrijpende gebeurtenis die invloed heeft op de rest van hun leven. Hoe bereiden we onszelf en onze kinderen goed voor op wonen in het buitenland? Wat brengt opgroeien in een ander land en andere cultuur met zich mee? Wat zijn de gevolgen op lange termijn en bij terugkeer in Nederland? Hoe kunnen we de hele onderneming tot een positieve ervaring maken? Met informatie, interactie en praktische tips.

Cross-culturele communicatie en conflicthantering

Voor een goede samenwerking en om doelen te behalen is goede communicatie en conflicthantering onontbeerlijk. Wat is goede communicatie? Hoe ga je om met conflicten? Mensen van verschillende culturen hebben verschillende waardenoriëntaties van waaruit ze handelen. Vanuit welke waarden handel jij zelf? Welke consequenties hebben je eigen waardenoriëntatie en die van de ander voor de manier van communiceren en omgaan met conflicten? En hoe ga je om met meerdere culturen in een team?

Blijven branden of opbranden?

Wonen en werken in een andere cultuur is per definitie stressvol. Wat is stress? Wat is culturele stress en wat houdt een cultuurschok in? Hoe ga je om met stress zodat je er niet overspannen van wordt of een burn-out krijgt? Hoe kun je een ontspannen levenshouding ontwikkelen en toch veel bereiken?

Ook medewerkers van de uitzendende organisatie in Nederland kunnen het gevoel krijgen dat er te veel op hen afkomt. Daarom is ook voor hen ‘stressmanagement’ een belangrijk onderwerp om zich in te verdiepen.