Informatie voor cliënten die een beroep doen op InTransit voor een consult, debriefing of begeleiding

Aanmelding
Als u zich telefonisch of per email aanmeldt met een hulpvraag wordt u gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen en wordt de eerste afspraak gemaakt. In het eerste gesprek wordt uw hulpvraag besproken. Desgewenst wordt aan het einde van het gesprek een vervolgafspraak gemaakt. Als een vervolg niet gewenst of nodig is wordt het contact afgerond. Aantekeningen van gesprekken worden in uw dossier bewaard. Bij een mogelijk vervolg later kan hierop teruggegrepen worden.

Face-to-face, skype, telefoon, e-mail
Face-to-face contact heeft de voorkeur. Maar voor mensen die ver weg wonen, bieden wij de mogelijkheid om per skype of telefoon gesprekken te voeren. Ook consultatie of begeleiding per e-mail is mogelijk. Bij begeleiding per telefoon, email of skype gelden in principe dezelfde procedure, regels en kosten als bij face-to-face contact.

Kosten en betaling
Een standaard gesprek van 45 minuten bij een psycholoog kost €65,00 en bij de arts €75,00. Een relatiegesprek (van vijf kwartier) kost €105,00.

Indien de kosten voor psychologische hulp aan een uitgezonden werker niet door een verzekering worden vergoed, is in veel gevallen een uitzendende organisatie of gemeente bereid de kosten te betalen. Mocht dat niet het geval zijn en u bent een zendingswerker die van giften leeft, dan kunt u eventueel korting krijgen of subsidie aanvragen.
Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt gefactureerd.

De rekening wordt naar u zelf gestuurd en verwacht wordt dat u zelf het gedeclareerde bedrag aan ons overmaakt. Een uitzondering hierop is als uw uitzendende organisatie of gemeente ons heeft laten weten de kosten te willen voldoen. Dan sturen we de rekening naar hen.

InTransit biedt ook assessments en trainingen. Daarbij gelden andere procedures en tarieven. U kunt hierover contact opnemen met InTransit.

Vergoeding door verzekering
Indien een verzekering de psychologische zorg vergoedt, rekenen wij het gangbare bedrag van € 80,00 (drie kwartier) of €120 (vijf kwartier).

Als u een expat polis heeft (bijvoorbeeld afgesloten via EZA Verzekeringen of JABES Verzekeringen), kunt u de kosten meestal verhalen op uw verzekering. Kijkt u dan wel de voorwaarden even na.

In het expat pakket van JABES Verzekeringen en EZA Verzekeringen is opgenomen dat voor een traject van 1 tot 3 gesprekken geen indicatie nodig is (dus geen verwijsbrief van een huisarts) en tot maximaal € 300 per jaar wordt vergoed. Als het om een langer traject gaat, kan een aanvraag voor vergoeding van meerdere gesprekken ingediend worden bij de expatverzekering. Dit kunt u doen in overleg met ons.

De gesprekken bij InTransit worden niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Onder bepaalde voorwaarden worden de gesprekken soms wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. U wordt aangeraden hiervoor uw polis te raadplegen of uw verzekering te bellen.