InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit is een praktijk voor psychologische dienstverlening en medische advisering aan (aankomend) missionair werkers en uitzendende organisaties. Sinds 1995 worden bij InTransit psychologische en later ook medische kennis en ervaring gecombineerd met cross-culturele expertise. Hiermee begeleiden en versterken we mensen en organisaties die in het buitenland werkzaam zijn.

Diensten

InTransit biedt verschillende diensten aan in het kader van preventie en ondersteuning van het welzijn en de veerkracht van zendingswerkers. De diensten zijn zowel op de (aankomend) werker, zijn gezin als op de uitzendende organisatie gericht.

InTransit biedt de volgende diensten aan:

Veerkrachtassessment

Een veerkrachtassessment is een onderzoek gericht op de veerkracht van een aankomend missionair werker en meegaande gezinsleden, met het oog op het wonen en werken in een andere cultuur. InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen. Er worden aanbevelingen gegeven om het welbevinden en functioneren van de werker tijdens de uitzending te versterken.

Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie (voor de folder klik hier) of door de toekomstige expatriate zelf (voor de folder klik hier).

Psychische begeleiding | Behandeling | Coaching

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.  InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht. Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • (dreigende) burnout
 • cultuurschok
 • aanpassingsproblemen
 • trauma en posttraumatische stress
 • relatie- en gezinsproblemen
 • levensfaseproblematiek
 • re-entrystress
 • worstelen met verlies, identiteitsvragen, ontworteling

InTransit heeft ruime ervaring in de missionaire psychologie voor de doelgroepen volwassenen, adolescenten en kinderen. In de aanmeldfase wordt bekeken welke vorm van psychische begeleiding, behandeling of coaching nodig en gewenst is.

Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op andere hulpbronnen die behulpzaam zijn bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.

Medisch Advies

Onze arts is beschikbaar voor consultatie en advisering ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van werkers die uitgezonden zijn of willen worden. U kunt bij ons terecht voor:

 • Fit for Duty; medische check voor uitzending. Dit kan eventueel in combinatie met een veerkrachtassessment worden gedaan (neem contact op voor de pakketprijs)
 • Consultatie en/of verwijzing naar specialistische hulp bij lichamelijke (en psychische) gezondheidsproblemen
 • Medische (en psychologische) advisering en consultatie op het raakvlak van uitzending, werk, wetgeving en gezondheid
 • Begeleiding bij inzetbaarheid tijdens en na ziekte

Training en consultancy op individueel, team- en organisatieniveau

Mensen die in het buitenland gaan werken, moeten zich aanpassen aan een andere werk- en woonomgeving en krijgen te maken met stressfactoren die in het vaderland onbekend waren. Er wordt een zwaar beroep gedaan op hun veerkracht. Een geslaagde uitzending begint bij bewustwording, het bijstellen van verwachtingen en het aanleren van vaardigheden, waarmee de veerkracht versterkt wordt.

InTransit verzorgt trainingen en workshops voor individuen, teams en organisaties. Ons aanbod wordt voortdurend afgestemd op de vraag en actuele thema’s. Thema’s van trainingen en workshops zijn:

U kunt contact met ons opnemen voor overleg over een training-op-maat.

Consultancy

InTransit is beschikbaar voor advies aan individuen, teams en organisaties die vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. Voorbeelden zijn:

 • Missionaire organisaties die vragen hebben over hoe ze voortijdige uitval van werkers kunnen voorkomen.
 • Kerken die advies willen over hoe zij zendelingen pastorale zorg kunnen bieden.
 • Individuen die vragen hebben over psychologische processen rondom vertrek naar, verblijf in en terugkeer uit het buitenland.
 • Medische beleidsadvisering voor uitzendende organisaties

Advisering kan op locatie plaatsvinden, maar ook via beeldbellen, telefoon of mail.

Debriefing | Re-entry begeleiding | Crisisbegeleiding

Debriefing

Tijdens het verblijf in het buitenland maken de expatriate en de gezinsleden veel mee. Een debriefing dient om de gebeurtenissen een goede plek te geven en de veerkracht te vergroten.

InTransit voert debriefingsgesprekken tijdens een verlof en bij (onverwachte) terugkeer. De debriefingsgesprekken zijn gericht op het persoonlijke leven. In de gesprekken wordt stilgestaan bij heden, verleden en toekomst. Er is aandacht voor life-events, de dagelijkse stress en andere gebeurtenissen die het leven positief of negatief hebben beïnvloed.

Als er sprake is van een traumatische gebeurtenis (natuurramp, ongeluk, geweld, evacuatie) dan wordt gebruikt gemaakt van ‘critical incident debriefing’. In deze debriefing staat de traumatische gebeurtenis centraal en wordt men geholpen gedachten en gevoelens rond het gebeuren te ordenen en te verwerken.

Re-entry begeleiding

Voor terugkerend zendelingen biedt InTransit psychologische begeleiding om te re-integreren op de nieuwe woon- en werkplek. De overgang naar de nieuwe plek kan een complex proces zijn. InTransit kan ook in deze fase ondersteunen om de veerkracht te vergroten.

Crisisbegeleiding

In crisissituaties op het zendingsveld kan door individuen en organisaties een beroep op InTransit worden gedaan  voor psychologisch en medisch advies, overleg en begeleiding. Zo nodig verwijzen wij door naar een passende instantie of hulpverlener.

Over InTransit

Missie en Visie

InTransit wil door haar bestaan bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit doen wij door uitzendende organisaties, (aanstaande) zendelingen en ontwikkelingswerkers en hun gezinnen vanuit onze professionaliteit psychologisch en medisch te begeleiden. Dit begeleiden kan plaatsvinden tijdens de voorbereiding, het verblijf en/of de terugkomst uit het buitenland. Hiermee helpen wij werkers om – vanuit hun kracht en zich bewust van hun zwaktes – hun missie gezond en zo goed mogelijk te volbrengen.

We werken vanuit een – door ons speciaal voor missionair werkers ontwikkeld – veerkrachtmodel. Veerkracht staat voor het vermogen van mensen om om te gaan met stressvolle situaties, veranderingen en onverwachtse tegenslagen, hiervan te herstellen en waar mogelijk van te groeien. Ons veerkrachtmodel biedt inzicht in de meest relevante factoren die een rol spelen bij mentale veerkracht van expatriates. Op basis van inzicht in de factoren kan gekeken worden naar hoe we mentale veerkracht kunnen monitoren, beïnvloeden en optimaliseren en hoe er ingegrepen kan worden als de veerkracht te wensen overlaat of niet optimaal is.

Hulpbronnen

 Hier vindt u informatie op het snijvlak van psychische gezondheid en zending, de zogenaamde missionaire psychologie.

Contact

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen. We zijn telefonisch het best te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur. Mochten we niet in de gelegenheid zijn op te nemen, dan kunt u ook een boodschap inspreken op de voicemail. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.