InTransit

Missionaire psychologie en assessment

InTransit

Missionaire psychologie en assessment

InTransit

Missionaire psychologie en assessment

InTransit is een praktijk voor psychologische hulp aan (aankomend) missionair werkers. Vanaf 1995 combineren we psychologische deskundigheid met cross-culturele expertise. Hiermee begeleiden en versterken we mensen die in het buitenland werkzaam zijn. Sinds 2023 zet De Hoop het dienstenaanbod van InTransit voort.

Ons aanbod

We bieden verschillende diensten aan ter preventie en ondersteuning van het welzijn van zendingswerkers. De diensten zijn gericht op de (aankomend) werkers en hun gezin.

InTransit biedt de volgende diensten aan:

Veerkrachtassessment

Voordat je gaat wonen en werken in een andere cultuur, kunnen we met het veerkrachtassessment onderzoeken welke uitdagingen je waarschijnlijk gaat tegenkomen. We testen de veerkracht van jou als missionair werker en de gezinsleden die mee gaan. Het veerkracht assessment kan teleurstelling, frustratie en een voortijdige terugkeer voorkomen. Je krijgt concrete aanbevelingen om jouw welbevinden en functioneren te versterken.

Psychische behandeling

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen kunnen bepaalde gebeurtenissen extra hard aankomen. We bieden behandeling bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de behandeling wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht.

Consultatie

InTransit is beschikbaar voor advies aan missionair werkers die concrete vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. In 2-4 sessies helpen we je weer op weg.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op via intransit@dehoop.org

Aanmelden kan eveneens via ons e-mailadres. Stuur hier als bijlage het juiste ingevulde aanmeldformulier mee, te vinden op dehoop.org/intransit/aanmelding