InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit

Missionaire psychologie en medische advisering

InTransit is een praktijk voor psychologische dienstverlening en medische advisering aan (aankomend) missionair werkers en uitzendende organisaties. Sinds 1995 worden bij InTransit psychologische en later ook medische kennis en ervaring gecombineerd met cross-culturele expertise. Hiermee begeleiden en versterken we mensen en organisaties die in het buitenland werkzaam zijn.

Corona

Een onzekere tijd als deze kan bijzondere impact hebben op (aankomend) zendingswerkers. Wij helpen graag! Wij hebben goede ervaringen met beeldbellen naar missionair werkers in binnen- en buitenland. Ook veerkrachtassessments kunnen doorgaan, we zoeken samen naar oplossingen op maat.

 

Diensten

InTransit biedt verschillende diensten aan in het kader van preventie en ondersteuning van het welzijn en de veerkracht van zendingswerkers. De diensten zijn zowel op de (aankomend) werker, zijn gezin als op de uitzendende organisatie gericht.

InTransit biedt de volgende diensten aan:

Assessment

InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen en het welbevinden en functioneren van de werker tijdens de uitzending te bevorderen. In een assessment wordt de veerkracht van de toekomstige werker en de meegaande gezinsleden in kaart gebracht en worden er aanbevelingen gedaan om de veerkracht te onderhouden en te versterken. Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie (voor de folder klik hier) of door de toekomstige expatriate zelf (voor de folder klik hier).

Begeleiding

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.  InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht. Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • burnout
 • acculturatieproblemen en cultuurschok
 • aanpassingsproblemen
 • posttraumatische stress
 • relatie- en gezinsproblemen
 • identiteitsproblemen en levensfaseproblematiek
 • re-entrystress
 • transitieproblemen

InTransit heeft ruime ervaring in de missionaire psychologie en het begeleiden van volwassenen, adolescenten en kinderen op dit vlak.  Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op literatuur die behulpzaam is bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.

Debriefing

Tijdens het verblijf in het buitenland maken de expatriate en de gezinsleden veel mee. Een debriefing dient om  de gebeurtenissen een goede plek te geven en de veerkracht te vergroten. InTransit voert debriefingsgesprekken tijdens een verlof en bij (onverwachte) terugkeer. De debriefingsgesprekken zijn gericht op het persoonlijke leven. In de gesprekken wordt stilgestaan bij heden, verleden en toekomst. Er is aandacht voor life-events, de dagelijkse stress en andere gebeurtenissen die het leven positief of negatief hebben beïnvloed. Als er sprake is van een traumatische gebeurtenis (natuurramp, ongeluk, geweld) dan wordt gebruikt gemaakt van ‘critical incident debriefing’. In deze debriefing staat de traumatische gebeurtenis centraal en wordt men geholpen gedachten en gevoelens rond het gebeuren te ordenen en te verwerken.

Training

Een geslaagde uitzending begint bij bewustwording, het bijstellen van verwachtingen en het aanleren van vaardigheden, waarmee de veerkracht versterkt wordt. InTransit verzorgt trainingen en workshops, die zowel individueel als in een groep gevolgd kunnen worden.  Ons aanbod wordt voortdurend afgestemd op de vraag en actuele thema’s. Thema’s van trainingen en workshops zijn:

Ook andere thema’s uit de missionaire psychologie zijn mogelijk. U kunt contact met ons opnemen voor overleg over een training-op-maat.

Consultancy

Mensen die in het buitenland gaan werken, moeten zich aanpassen aan een andere werk- en woonomgeving en krijgen te maken met stressfactoren die in het vaderland onbekend waren. Er wordt een zwaar beroep gedaan op hun veerkracht. InTransit is beschikbaar voor consulten met individuen, organisaties, kerken en bedrijven die vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. Deze vragen kunnen betrekking hebben op  processen rondom vertrek naar, verblijf in en terugkeer uit het buitenland. Ook voor meegaande gezinsleden kan aandacht gevraagd worden. Advisering vindt bij voorkeur plaats in een face-to-face gesprek, maar kan ook per telefoon/skype of mail.

Medische Advisering en Consultatie

Consultatie en advisering ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van werkers in combinatie met (een mogelijke) uitzending. U kunt bij ons terecht voor:

 • Consultatie en/of verwijzing naar specialistische hulp bij lichamelijke (en psychische) gezondheidsproblemen
 • Medische (en psychologische) advisering en consultatie op het raakvlak van uitzending, werk, wetgeving en gezondheid
 • Begeleiding bij inzetbaarheid tijdens en na ziekte

Begeleiding van Mission Kids/Third Culture Kids/Adult Third Culture Kids

Ook voor kinderen van werkers heeft een verhuizing naar een andere cultuur en weer terug naar het thuisland van de ouders ingrijpende gevolgen. InTransit begeleidt Mission Kids/Third Culture Kids die worstelen met verliezen, identiteitsvragen, ontworteling en integratie van hun verleden. Ook inmiddels volwassen geworden MK’s en TCK’s kunnen bij InTransit terecht.

Over InTransit

Missie en Visie

InTransit wil door haar bestaan bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit doen wij door uitzendende organisaties, (aanstaande) zendelingen en ontwikkelingswerkers en hun gezinnen vanuit onze professionaliteit psychologisch en medisch te begeleiden. Dit begeleiden kan plaatsvinden tijdens de voorbereiding, het verblijf en/of de terugkomst uit het buitenland. Hiermee helpen wij werkers om – vanuit hun kracht en zich bewust van hun zwaktes – hun missie gezond en zo goed mogelijk te volbrengen.

We werken vanuit een – door ons speciaal voor missionair werkers ontwikkeld – veerkrachtmodel. Veerkracht staat voor het vermogen van mensen om om te gaan met stressvolle situaties, veranderingen en onverwachtse tegenslagen, hiervan te herstellen en waar mogelijk van te groeien. Ons veerkrachtmodel biedt inzicht in de meest relevante factoren die een rol spelen bij mentale veerkracht van expatriates. Op basis van inzicht in de factoren kan gekeken worden naar hoe we mentale veerkracht kunnen monitoren, beïnvloeden en optimaliseren en hoe er ingegrepen kan worden als de veerkracht te wensen overlaat of niet optimaal is.

Hulpbronnen

Hier vindt u informatie op het snijvlak van psychische gezondheid en zending, de zogenaamde missionaire psychologie. In eerste instantie bieden we u een top-5 aan. Mocht u een meer volledige lijst willen, dan kunt u doorklikken.

Boeken

Uitgezonden

10 vuistregels voor missionair werkers

Corry Nap-van Dalen, 2011

Member Care Nederland publiceerde in 2009 de 10 vuistregels. In het boek Uitgezonden worden deze vuistregels besproken en aangevuld met een theoretische onderbouwing, ervaringsverhalen en praktische toepassingen. Het is een lees- en werkboek waarmee uitgezonden werkers op het veld zelf aan de slag kunnen. Aan uitzendende organisaties, membercarewerkers en het thuisfront biedt het concrete hulpmiddelen voor de begeleiding van hun werkers.

Waarom zijn wij anders?

Sarah Lanier, 2012

Wil je beter leren omgaan met cultuurverschillen? Dit boek biedt een eenvoudige introductie in het leren begrijpen van en omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond. Het is een vertaling van het Engelse boekje Foreign to Familiar – A guide to understanding hot and cold climate cultures.

Third Culture Kids

Growing Up Among Worlds

David C. Pollock & Ruth E. Van Reken, revised edition 2009

In Third Culture Kids the authors explore systematically and with compassion the experiences of those who have become known as ‘third culture kids’ (TCKs) – children who grow up or spend a significant part of their childhood living abroad. Rich with real-life anecdotes from TCKs, this book fully examines the nature of the TCK experience and its effects on maturing, developing a sense of identity and adjusting to one’s ‘passport-country’ upon return. The authors give readers an understanding of the challenges and benefits of the TCK life and provide practical suggestions and advice on maximizing the benefits. TCKs and adult TCKs, parents, relatives and friends of TCKs, advisers who counsel them, and the organizations that send them abroad will find this book a valuable resource.

Single Mission

Thriving as a single Christian in cross-cultural ministry

Debbie Hawker & Tim Herbert (editors), 2013

Single Mission aims to encourage and equip single mission personnel, and to help them be strong in their faith, effective in their ministry, resilient and content with their lifestyle. Chapters have been contributed by over 30 women and men, from six continents.

Trauma & Resilience – A Handbook

Effectively Supporting Those Who Serve God

Edited by Frauke C. Schaefer & Charles A. Schaefer, 2012

This book explores the nature of trauma and its effect on the whole person. It invites both those in trauma and care givers to consider what is involved in becoming passionately alive, free and sensitive to the mystery of heartache. It offers theory and practical strategies, stories of trauma and reflections for enhancing resilience. It presents a profound balance of professional and spiritual insights and touches the core of cross-cultural ministry.

Links

Contact

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen. We zijn telefonisch het best te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur. Mochten we niet in de gelegenheid zijn op te nemen, dan kunt u ook een boodschap inspreken op de voicemail. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.