Diensten

InTransit biedt de volgende diensten aan:

 • Veerkrachtassessment
 • Psychische begeleiding | Behandeling | Coaching
 • Medisch Advies
 • Training en consultancy op individueel, team- en organisatieniveau
 • Debriefing | Re-entry begeleiding | Crisisinterventie

Voor wie is InTransit?

 • (aanstaand) zendelingen en andere cross-cultureel werkenden, en hun gezinnen
 • (volwassen) Mission Kids en Third Culture Kids
 • terugkerend zendelingen en andere cross-cultureel werkenden
 • missionair werkers die zowel kort als lang worden uitgezonden
 • zendingsorganisaties en andere uitzendende organisaties

Voor meer informatie voor cliënten die een beroep doen op InTransit voor een consult, debriefing of begeleiding klik hier.

Veerkrachtassessment

Een veerkrachtassessment is een onderzoek gericht op de veerkracht van een aankomend missionair werker en meegaande gezinsleden, met het oog op het wonen en werken in een andere cultuur. InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen. Er worden aanbevelingen gegeven om het welbevinden en functioneren van de werker tijdens de uitzending te versterken.

Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie (voor de folder klik hier) of door de toekomstige expatriate zelf (voor de folder klik hier).

De instrumenten die InTransit gebruikt bij het assessment zijn vragenlijsten, gesprekken en testen. In het assessmentverslag wordt een beschrijving gegeven van de persoonlijkheid en de sterke kanten en valkuilen van de (toekomstige) werker. Besproken wordt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het functioneren in een andere cultuur en de specifieke context waarin de werker geplaatst zal worden. Dit resulteert in aanbevelingen voor verdere voorbereiding, plaatsing en begeleiding.

Gericht met aanbevelingen uit het assessment aan de slag? InTransit biedt ook coaching aan hen die willen werken aan specifieke punten die in het assessmentverslag naar voren komen. Kandidaten die kiezen voor coaching bij InTransit krijgen korting op het eerste gesprek.

Psychische begeleiding | Behandeling | Coaching

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.  InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht. Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:

– (dreigende) burnout
– cultuurschok
– aanpassingsproblemen
– trauma en posttraumatische stress
– relatie- en gezinsproblemen
– levensfaseproblematiek
– re-entrystress
– worstelen met verlies, identiteitsvragen, ontworteling

InTransit heeft ruime ervaring in de missionaire psychologie voor de doelgroepen volwassenen, adolescenten en kinderen. In de aanmeldfase wordt bekeken welke vorm van psychische begeleiding, behandeling of coaching nodig en gewenst is.

Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op andere hulpbronnen die behulpzaam zijn bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.

Medisch Advies

Onze arts is beschikbaar voor consultatie en advisering ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van werkers die uitgezonden zijn of willen worden. U kunt bij ons terecht voor:

 • Fit for Duty; medische check voor uitzending. Dit kan eventueel in combinatie met een veerkrachtassessment worden gedaan (neem contact op voor de pakketprijs)
 • Consultatie en/of verwijzing naar specialistische hulp bij lichamelijke (en psychische) gezondheidsproblemen
 • Medische (en psychologische) advisering en consultatie op het raakvlak van uitzending, werk, wetgeving en gezondheid
 • Begeleiding bij inzetbaarheid tijdens en na ziekte

Training en consultancy op individueel, team- en organisatieniveau

Mensen die in het buitenland gaan werken, moeten zich aanpassen aan een andere werk- en woonomgeving en krijgen te maken met stressfactoren die in het vaderland onbekend waren. Er wordt een zwaar beroep gedaan op hun veerkracht. Een geslaagde uitzending begint bij bewustwording, het bijstellen van verwachtingen en het aanleren van vaardigheden, waarmee de veerkracht versterkt wordt.

InTransit verzorgt trainingen en workshops voor individuen, teams en organisaties. Ons aanbod wordt voortdurend afgestemd op de vraag en actuele thema’s.

Thema’s van trainingen en workshops zijn:

U kunt contact met ons opnemen voor overleg over een training-op-maat.

Consultancy

InTransit is beschikbaar voor advies aan individuen, teams en organisaties die vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. Voorbeelden zijn:

 • Missionaire organisaties die vragen hebben over hoe ze voortijdige uitval van werkers kunnen voorkomen.
 • Kerken die advies willen over hoe zij zendelingen pastorale zorg kunnen bieden.
 • Individuen die vragen hebben over psychologische processen rondom vertrek naar, verblijf in en terugkeer uit het buitenland.
 • Medische beleidsadvisering voor uitzendende organisaties

Advisering kan op locatie plaatsvinden, maar ook via beeldbellen, telefoon of mail.

Debriefing | Re-entry begeleiding | Crisisbegeleiding

Debriefing

Tijdens het verblijf in het buitenland maken de expatriate en de gezinsleden veel mee. Een debriefing dient om de gebeurtenissen een goede plek te geven en de veerkracht te vergroten.

InTransit voert debriefingsgesprekken tijdens een verlof en bij (onverwachte) terugkeer. De debriefingsgesprekken zijn gericht op het persoonlijke leven. In de gesprekken wordt stilgestaan bij heden, verleden en toekomst. Er is aandacht voor life-events, de dagelijkse stress en andere gebeurtenissen die het leven positief of negatief hebben beïnvloed.

Als er sprake is van een traumatische gebeurtenis (natuurramp, ongeluk, geweld, evacuatie) dan wordt gebruikt gemaakt van ‘critical incident debriefing’. In deze debriefing staat de traumatische gebeurtenis centraal en wordt men geholpen gedachten en gevoelens rond het gebeuren te ordenen en te verwerken.

Re-entry begeleiding

Voor terugkerend zendelingen biedt InTransit psychologische begeleiding om te re-integreren op de nieuwe woon- en werkplek. De overgang naar de nieuwe plek kan een complex proces zijn. InTransit kan ook in deze fase ondersteunen om de veerkracht te vergroten.

Crisisbegeleiding

In crisissituaties op het zendingsveld kan door individuen en organisaties een beroep op InTransit worden gedaan  voor psychologisch en medisch advies, overleg en begeleiding. Zo nodig verwijzen wij door naar een passende instantie of hulpverlener.