Diensten

InTransit biedt de volgende diensten aan:

  • Veerkrachtassessment
  • Psychische begeleiding en behandeling

Voor wie is InTransit?

  • Aanstaande, huidige en terugkerende zendelingen en andere cross-cultureel werkenden, en hun gezinnen
  • (volwassen) Mission Kids en Third Culture Kids
  • missionair werkers die zowel kort als lang worden uitgezonden

Voor meer informatie voor cliënten die een beroep doen op InTransit voor een consult, debriefing of begeleiding klik hier.

Veerkrachtassessment

Een veerkrachtassessment is een onderzoek gericht op de veerkracht van een aankomend missionair werker en meegaande gezinsleden, met het oog op het wonen en werken in een andere cultuur. InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen. Er worden aanbevelingen gegeven om het welbevinden en functioneren van de werker tijdens de uitzending te versterken.

Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie (voor de folder klik hier) of door de toekomstige expatriate zelf (voor de folder klik hier).

De instrumenten die InTransit gebruikt bij het assessment zijn vragenlijsten, gesprekken en testen. In het assessmentverslag wordt een beschrijving gegeven van de persoonlijkheid en de sterke kanten en valkuilen van de (toekomstige) werker. Besproken wordt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het functioneren in een andere cultuur en de specifieke context waarin de werker geplaatst zal worden. Dit resulteert in aanbevelingen voor verdere voorbereiding, plaatsing en begeleiding.

Gericht met aanbevelingen uit het assessment aan de slag? InTransit biedt ook coaching aan hen die willen werken aan specifieke punten die in het assessmentverslag naar voren komen. Kandidaten die kiezen voor coaching bij InTransit krijgen korting op het eerste gesprek.

Psychische begeleiding en behandeling

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.  InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht. Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:

– (dreigende) burnout
– cultuurschok
– aanpassingsproblemen
– trauma en posttraumatische stress
– relatie- en gezinsproblemen
– levensfaseproblematiek
– re-entrystress
– worstelen met verlies, identiteitsvragen, ontworteling

InTransit heeft ruime ervaring in de missionaire psychologie voor de doelgroepen volwassenen, adolescenten en kinderen. In de aanmeldfase wordt bekeken welke vorm van psychische begeleiding, behandeling of coaching nodig en gewenst is.

Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op andere hulpbronnen die behulpzaam zijn bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.