Diensten

Voor wie is InTransit?

 • Aanstaande, huidige en terugkerende missionair werkers, en hun gezinnen
 • Andere cross-cultureel werkenden, en hun gezinnen
 • (volwassen) Mission Kids en Third Culture Kids

InTransit biedt de volgende diensten aan:

 • Veerkrachtassessment
 • Psychische behandeling
 • Consultancy

Veerkrachtassessment

Een veerkrachtassessment is een onderzoek gericht op de veerkracht van een aankomend missionair werker en meegaande gezinsleden, met het oog op het wonen en werken in een andere cultuur. InTransit voert assessments uit om teleurstelling, frustratie en voortijdige terugkeer te voorkomen. Uit het onderzoek komen aanbevelingen om het welbevinden en functioneren van de missionair werker tijdens de uitzending te versterken.

Bij het assessment gebruiken we vragenlijsten, gesprekken en testen. In het verslag wordt een beschrijving gegeven van de persoonlijkheid en de sterke kanten en valkuilen van de (toekomstige) werker. Besproken wordt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het functioneren in een andere cultuur en de specifieke context waarin de werker geplaatst zal worden. Dit resulteert in aanbevelingen voor verdere voorbereiding, plaatsing en begeleiding. Een assessment kan aangevraagd worden door de uitzendende organisatie of door de toekomstige missionair werker zelf.

Vergoeding
Het veerkrachtassessment wordt niet vergoed door de verzekeraars. Neem contact op met ons via intransit@dehoop.org voor de tarieven.

Psychische behandeling

Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen. InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. In de begeleiding wordt gewerkt aan versterking van de veerkracht. Problemen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • (dreigende) burnout
 • cultuurschok
 • trauma en posttraumatische stress
 • levensfaseproblematiek
 • re-entrystress
 • worstelen met verlies, identiteitsvragen, ontworteling

Vergoeding behandeling
Bij een langdurig verblijf in Nederland wordt de behandeling vergoed door je zorgverzekeraar. Kijk voor meer uitleg op deze website. Om een behandeling aan te vragen heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Bij verblijf in het buitenland worden de kosten verhaald bij je expat-verzekering. Overleg met hen over de mogelijkheden van de vergoeding. We sturen het overzicht met kosten naar jou, waarna je deze bij de expat-verzekering kan declareren.

Consultancy

InTransit is beschikbaar voor advies aan missionair werkers die concrete vragen hebben op het gebied van de missionaire psychologie. In 2-4 gesprekken helpen we je weer op weg. Voorbeelden zijn:

 • Vragen over psychologische processen rondom het vertrek naar, verblijf in en terugkeer uit het buitenland.
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatie- en gezinsproblemen

Vergoeding consultancy
Als je verblijft in Nederland, wordt consultancy niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze hulp moet je dus zelf betalen. Als je een expat-verzekering hebt, wordt consultancy tot 300,- euro vergoed. We sturen het kostenoverzicht naar jou. Deze kan je hierna bij je verzekeraar declareren.