Over InTransit

Missie en Visie

InTransit wil door haar bestaan bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit doen wij door uitzendende organisaties, (aanstaande) zendelingen en ontwikkelingswerkers en hun gezinnen vanuit onze professionaliteit  psychologisch en medisch te begeleiden. Dit begeleiden kan plaatsvinden tijdens de voorbereiding, het verblijf en/of  de terugkomst uit het buitenland.  Hiermee helpen wij werkers om  – vanuit hun kracht en zich bewust van hun zwaktes – hun missie gezond en zo goed mogelijk te volbrengen.

We werken vanuit een – door ons speciaal voor missionair werkers ontwikkeld – veerkrachtmodel. Veerkracht staat  voor het vermogen van mensen om om te gaan met stressvolle situaties, veranderingen en onverwachtse tegenslagen,  hiervan te herstellen en waar mogelijk van te groeien.

Ons veerkrachtmodel biedt inzicht in de meest relevante factoren die een rol spelen bij mentale veerkracht van expatriates. Op basis van inzicht in de factoren kan gekeken worden naar hoe we mentale veerkracht kunnen monitoren, beïnvloeden en optimaliseren en hoe er ingegrepen kan worden als de veerkracht te wensen overlaat of niet optimaal is.

 

Medewerkers
Op het moment telt Intransit vijf medewerkers die naast hun opleiding ook zelf ervaring in het buitenland hebben opgedaan.

  • Mevr. drs. Irene Blom-Vrijmoeth, gz-psycholoog,  klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG registratienummers 79050272525 en 99050272516)
  • Dhr. drs. Philip Blom, bedrijfsarts (BIG registratienummer 39020031001)
  • Mevr. drs. Carien Eijgenraam-de Groot, orthopedagoog
  • Mevr. drs. Corry Nap-van Dalen, psycholoog NIP
  • Mevr. drs. Alida de Wit-Hasselaar, gz-psycholoog en psychotherapeut (BIG registratienummers 79063819825 en 99063819816)

Kwaliteit en Klachten

De medewerkers van InTransit zijn gebonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psynip.nl) of artsen. Zij hebben geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming mogen zij geen informatie over u verstrekken aan derden. Deze plicht geldt niet binnen het eigen team, waar zaken aangaande de aanmelding en begeleiding regelmatig worden besproken. Door middel van intervisie binnen het team worden de medewerkers gescherpt. Ook volgen zij cursussen en houden zij de vakliteratuur bij om up-to-date te blijven op hun vakgebied.

Binnen InTransit nemen overleg en kwaliteitsbewaking een belangrijke plaats in. Toch kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Liefst met degene waarop de klacht betrekking heeft en anders met één van de andere collega’s. Wij zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen.