Missie en Visie

InTransit wil door haar bestaan meewerken aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit doen wij door uitzendende organisaties, (aanstaande) zendelingen en ontwikkelingswerkers en hun gezinnen vanuit onze professionaliteit  psychologisch en medisch te begeleiden, behandelen, trainen en adviseren. Dit kan plaatsvinden tijdens de voorbereiding, het verblijf en/of  de terugkomst uit het buitenland.  Hiermee ondersteunen wij werkers om hun missie gezond en zo goed mogelijk te volbrengen.

We werken vanuit een veerkrachtmodel, dat door ons speciaal voor missionair werkers is ontwikkeld. Veerkracht staat voor het vermogen van mensen om met stressvolle situaties, veranderingen en onverwachtse tegenslagen om te gaan. Om hiervan te herstellen en waar mogelijk te groeien.

Ons veerkrachtmodel biedt inzicht in de meest relevante factoren die een rol spelen bij mentale veerkracht van missionair werkers. Op basis van inzicht in de factoren kan gekeken worden naar hoe we mentale veerkracht kunnen monitoren, beïnvloeden en optimaliseren en hoe er ingegrepen kan worden als de veerkracht te wensen overlaat of niet optimaal is.

 

 

Kwaliteit en Klachten

De medewerkers van InTransit zijn gebonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psynip.nl) of artsen. Zij hebben geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming mogen zij geen informatie over u verstrekken aan derden. Deze plicht geldt niet binnen het eigen team, waar zaken aangaande de aanmelding en begeleiding regelmatig worden besproken. Door middel van intervisie binnen het team worden de medewerkers gescherpt. Ook volgen zij cursussen en houden zij de vakliteratuur bij om up-to-date te blijven op hun vakgebied.

Binnen InTransit nemen overleg en kwaliteitsbewaking een belangrijke plaats in. Toch kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Liefst met degene waarop de klacht betrekking heeft en anders met één van de andere collega’s. Wij zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen.