Missie en Visie

InTransit wil door haar bestaan meewerken aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit doen wij door uitzendende organisaties, (aanstaande) zendelingen en ontwikkelingswerkers en hun gezinnen vanuit onze professionaliteit  psychologisch en medisch te begeleiden, behandelen, trainen en adviseren. Dit kan plaatsvinden tijdens de voorbereiding, het verblijf en/of  de terugkomst uit het buitenland.  Hiermee ondersteunen wij werkers om hun missie gezond en zo goed mogelijk te volbrengen.

We werken vanuit een veerkrachtmodel, dat door ons speciaal voor missionair werkers is ontwikkeld. Veerkracht staat  voor het vermogen van mensen om met stressvolle situaties, veranderingen en onverwachtse tegenslagen om te gaan. Om hiervan te herstellen en waar mogelijk te groeien.

Ons veerkrachtmodel biedt inzicht in de meest relevante factoren die een rol spelen bij mentale veerkracht van expatriates. Op basis van inzicht in de factoren kan gekeken worden naar hoe we mentale veerkracht kunnen monitoren, beïnvloeden en optimaliseren en hoe er ingegrepen kan worden als de veerkracht te wensen overlaat of niet optimaal is.

 

 

Medewerkers

 

Mevr. drs. Corry Nap-van Dalen, psycholoog NIP

Corry woonde met haar man en kinderen twaalf jaar in Nepal. Nadat zij was afgestudeerd als psycholoog heeft zij zich verdiept in de missionaire psychologie. Bij InTransit geeft zij begeleiding aan missionair werkers die vragen of problemen hebben rond psychosociale aspecten van de uitzending. Ze heeft zich gespecialiseerd in psychologisch onderzoek en training vóór uitzending, transitieproblemen, vragen rond huwelijk en gezin, begeleiding bij herstel van burnout en kortdurende behandeling van psychische klachten.

 

Mevr. drs. Carien Eijgenraam-de Groot, orthopedagoog

Carien is opgegroeid als Mission Kid en heeft later met haar eigen gezin in Mexico gewoond en gewerkt. Als orthopedagoog met diagnostische aantekening is Carien gespecialiseerd in het afnemen van veerkrachtassessments bij aankomend zendingswerkers. Ook neemt zij binnen InTransit de begeleiding van (volwassen) Mission Kids op zich.

 

Mevr. drs. Lauri Korving, orthopedagoog

Lauri heeft tien jaar met haar gezin in Frankrijk gewoond en gewerkt. Ze heeft hier veel ervaring opgedaan in het samenwerken met en het begeleiden van mensen met verschillende culturele achtergronden. Als orthopedagoog met diagnostische aantekening neemt Lauri veerkrachtassessments af bij toekomstige zendingswerkers. Daarnaast is ze beschikbaar voor debriefings en in de begeleiding van Third Culture Kids.

 

Dhr. drs. Philip Blom, bedrijfsarts (BIG registratienummer 39020031001)

Philip heeft vier jaar als Tropenarts gewerkt in Zimbabwe en is als medisch adviseur verbonden aan verschillende zendingsorganisaties. Voor InTransit doet Philip medische beoordelingen en geeft hij medisch advies aan zendingswerkers (voorbereiding, zendingsveld, bij terugkomst). Namens InTransit neemt Philip zitting in de stuurgroep van Member Care Nederland.

 

Mevr. drs. Annemieke van Stek, trainer, debriefer en Intercultural Coach

Annemieke heeft twaalf jaar met haar gezin gewoond en gewerkt in Bangladesh, Belize en Egypte en recent twee jaar in Istanbul met haar echtgenoot. In Nederland heeft ze  voor diverse christelijke ontwikkelingsorganisaties gewerkt en reisde onder andere naar Afghanistan, Sudan, Iraq, Haiti, Oeganda en de Filipijnen. Ze is afgestudeerd in Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden. De laatste vier jaar is ze getraind als debriefer en opgeleid tot Intercultural Coach door All Nations. Annemieke is beschikbaar voor training, debriefing en interculturele coaching.

 

Voor specifieke hulp en begeleiding verwijzen wij regelmatig door naar mevr. drs. Alida de Wit-Hasselaar, gz-psycholoog en psychotherapeut (BIG registratienummers 79063819825 en 99063819816). Zij biedt behandeling vanuit haar praktijk Abalone. 

 

Mevr. Ruth Kuiper-Visser, praktijkmanager InTransit

Ruth is van jongs af aan betrokken bij zendingswerk en heeft veel ervaring als manager in de gezondheidszorg. Ruth faciliteert de medewerkers van InTransit zodat zij hun focus kunnen houden op het begeleiden, trainen en adviseren van zendingswerkers en missionaire organisaties.

 

Kwaliteit en Klachten

De medewerkers van InTransit zijn gebonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psynip.nl) of artsen. Zij hebben geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming mogen zij geen informatie over u verstrekken aan derden. Deze plicht geldt niet binnen het eigen team, waar zaken aangaande de aanmelding en begeleiding regelmatig worden besproken. Door middel van intervisie binnen het team worden de medewerkers gescherpt. Ook volgen zij cursussen en houden zij de vakliteratuur bij om up-to-date te blijven op hun vakgebied.

Binnen InTransit nemen overleg en kwaliteitsbewaking een belangrijke plaats in. Toch kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Liefst met degene waarop de klacht betrekking heeft en anders met één van de andere collega’s. Wij zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen.