Called To Do Meaningful Work: A Blessing or a Curse

Mark van Vuuren

Een besef van roeping kan een zegen zijn omdat het een duidelijke focus geeft op het doel van het werk. Er zijn echter gevaarlijke en soms zelfs destructieve bijeffecten van een ongezonde ijver die blindelings op het doel afgaat. Om in het juiste spoor te blijven is het nodig om te reflecteren op je beeld van roeping, open te staan voor de inbreng van anderen, en regelmatig tijd te nemen voor ontspanning.