Mental Health of Cross-Cultural Healthcare Missionaries

M.A. Strand, L.M. Pinkston, A.I. Chen, J.W. Richarson

Mental Health of Cross-Cultural Healthcare Missionaries  

Ontevredenheid die zendingswerkers ervaren over hun rol, hangt significant samen met bij hen gemeten angst en depressie. In dit verband wordt aangeraden om aandacht te besteden aan: verwachtingen omtrent het werk voordat men uitgezonden wordt, de bereidheid van het gastland om de werker te ontvangen, en de verhouding tussen waartoe men zich geroepen weet en wat men daadwerkelijk voor werk doet