Voor een goede samenwerking en om doelen te behalen is goede communicatie en conflicthantering onontbeerlijk. Wat is goede communicatie? Hoe ga je om met conflicten? Mensen van verschillende culturen hebben verschillende waardenoriëntaties van waaruit ze handelen. Vanuit welke waarden handel jij zelf? Welke consequenties hebben je eigen waardenoriëntatie en die van de ander voor de manier van communiceren en omgaan met conflicten? En hoe ga je om met meerdere culturen in een team?